Ny som chef

Ny som chef nya cheferNy som chef och ny i chefsrollen innebär oftast att du får fler och nya ansvarsområden än du tidigare haft och i och med detta även ett ökat ansvar. Det är inte alltid enkelt att veta hur dessa ska struktureras på bästa sätt och hur du ska lägga upp ditt arbete.

Chefsutbildning om ledarskap

Att gå en chefsutbildning hjälper dig inte bara med mycket av de grundläggande faktorerna som underlättar ditt arbete utan ger dig först och främst ledarskapsverktygen till att kunna bli den bästa chefen du kan för dina anställda. Det kommer att göra dig säkrare i din roll som ledare och ge dig en eftertraktad erfarenhet inom marknaden.

Chefsutbildning för ny som chef

För dig som är ny som chef finns chefsutbildningar vilka sträcker sig över ett par dagar där du då får lära dig grunderna i ledarskap och gör dig väl förberedd inför din nya roll. Som chef och ledare kommer du nu att ha ansvar för ditt företags resultat samt befogenheter att fatta beslut och ett team att coacha, med andra ord helt andra uppgifter än du hade tidigare. Att gå en chefsutbildning i början av din ledarroll kan spara dig flertalet misstag och onödig tidsåtgång som annars lätt kan äga rum i startgroparna på något nytt.

Utveckla ditt ledarskap under chefsutbildning

En chefsutbildning är en investering för dig som varit chef ett tag, för dig som varit chef länge och för dig som är ny som chef. Denna utbildning är lönsam för alla som innehar en ledarposition och hjälper dig även att utveckla din egna personliga stil inom ledarskap samt framhäva dina starkaste sidor.

Ett företag som låter sina chefer utveckla sitt ledarskap fortlöpande gå på dessa utbildningar kommer hela tiden att utvecklas och drivas framåt och på så sätt alltid vara attraktiva på marknaden. Att vara uppdaterad om det senaste innebär ett övertag med kunskap i ledarskap och det är aldrig negativt för en verksamhet som blickar framåt och har mål.

Ny som chef väljer rätt chefsutbildning

Ny som chef nya cheferAtt som anställd son ny som chef kan vara en stor omställning. Inte bara för att en ny fungerande och förtroendegrundad relation måste skapas utan också för att denne antagligen har ett nytt personligt sätt att ta sig an sina uppgifter som ny som chef.

För att övergången ska bli så smidig som möjligt är det bra om den aktuella har gått en chefsutbildning och kanske har tidigare erfarenheter av att vara chef då det annars kan bli svårt att strukturera upp arbetet och få en effektivitet med en gång. Som chef måste du anamma ett annorlunda arbetssätt än vad du kanske är van vid och det är alltid bra att vara förberedd på hur det kan tänkas bli.

Ny som chef och ny i chefsrollen

Ny som chef har även ledarskapsrollen som ledare över sina medarbetare och deras uppgift är att leda dessa mot mål på ett tydligt och balanserat sätt. Ju bättre ledare de är desto bättre kommer de bli i sin nya chefsroll. Det ställs många krav på denne som innehar en sådan ledarposition, speciellt på nya chefer, både från ovan- och underifrån i organisationen så därför vill det till att man kan hantera den press som dagligen kommer sättas på dig.

Chefsrollen i fokus

Det är därför stor idé att gå en chefsutbildning om du är helt ny i chefsrollen så du får en grund att stå på inför dina kommande utmaningar. På dessa chefsutbildningar får du ny som chef kunskap om allt som har med chefs- och ledarrollen att göra. Man får lära sig om de verktyg vilka kommer att underlätta och göra ditt arbete roligare utan all den stress som annars är vanligt förekommande.

Effektivare arbetsmiljö för ny chef

Det handlar om att kunna strukturera upp sina uppgifter och på så sätt skapa en effektivare arbetsmiljö för både dig själv och för dina medarbetare. I och med detta kommer ni få en väl fungerande relation er emellan plus att ni får en mer personlig och roligare arbetsplats.

Ledarskapskurs ny som chef

Ny som chef nuDen som är ny som chef ställs alltid inför en rad utmaningar och svårigheter som man inte tidigare varit van vid. Kanske är det den första gången man fått en högre tjänst, och allt det ansvar som det innebär. Det är då långt ifrån en dans på rosor, och det kan ofta bli långa dagar och gå åt mycket energi för att klara av allt arbete i början.

Det underlättar då väldigt mycket om man har en tillräckligt bra grund med kunskaper för att hantera situationen på bästa sätt. Därför kan det vara att rekommendera att gå en ledarskapskurs innan man börjar. Just att gå en ledarskapskurs kan då underlätta arbetet, främst i början. För ofta är det just i början som man stöter på de största svårigheterna, då man inte än är van med hur arbetet fungerar.

Ledarskapskurs för bättre ledarskap

Har man lite för dåliga förkunskaper så kan det vara väldigt jobbigt att vara ny som chef. Man ställs då inte bara inför utmaningen att komma in i umgänget på arbetsplatsen, utan även inför att klara av allt ansvar. Det ansvaret kan då bli lite för mycket, speciellt då tillräcklig kompetens saknas. Därför är det att rekommendera att den som är ny som chef går en ledarskapskurs. Såvida man inte redan gjort det förstås.

Det borde vara en självklarhet att gå en sådan typ av kurs för att få bästa möjliga förutsättningar för att man ska klara sig bra. Den som får en högre tjänst vill ju mest troligt också prestera bra på sitt nya jobb och visa att man verkligen är den rätte för tjänsten. Det kan vara väldigt svårt att visa om man inte har den ledarskapskompetens som krävs, och därför är det av största vikt att man verkligen ser till att skaffa den.

Arbetsrätt för ny som chef

Ny som chef nuDet är många människor som inte är insatta i de lagar och regler som gäller på en arbetsplats. Att ha kunskap om arbetsrätt är inte bara viktigt för att vara medveten om skyldigheterna och förväntningarna som finns på dig utan även rättigheterna du har vilket många företag tyvärr slarvar med.

Om du är ny som chef kan det vara ett ypperligt tillfälle att fräscha upp minnet om vad det är som gäller. Ju mer information du har inom detta ämne desto rättvisare villkor kan du skapa på ditt företag och även uppmärksamma dina anställda att de kan påverka detta. Gå därför en chefsutbildning i arbetsrätt.

Arbetsrätt för nya chefer

Alla vill vi ju ha en bra arbetsplats och vi alla måste då också ta vårt ansvar och våga ifrågasätta hur den styrs. Inom arbetsrätt ingår Arbetstidslagen som säger hur mycket och ofta man får arbeta under en period och hur lönen följer detta.

Arbetstidens förläggning tar även den upp hur länge man får arbeta i sträck och hur mycket vila man har rätt till emellan arbetspass. Bestämmelser angående semester finns i Semesterlagen som tar upp dina rättigheter om när du får ta ut semester och hur många dagar du har rätt till. Arbetsmiljölagen, Arbetstagarens ansvar, Skyddsombud och Anställningsskydd samt Medbestämmandelagen är bara några få utvalda titlar vilka ingår i området. När du är ny som chef är detta något du verkligen ska lägga ner tid på att kunna utan och innan.

Ny som chef kommunicerar

Uttrycket Arbetsrätt står alltså för den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. När du ny som chef kommunicerar med dina anställda visa då tydligt att ni kan diskutera öppet i denna fråga och att de har ditt förtroende till att vara med och skapa er gemensamma arbetsplats. Det är viktigt att alla känner att deras röst och åsikter räknas i ett större sammanhang och det kan du som chef visa dina anställda att du tar på allvar.

Ny som chef utvecklar ett coachande ledarskap

Ny som chef nya cheferAtt vara ledare innebär ett stort ansvar men behöver inte vara så betungande som det kan ge sken av så länge du har en taktik som passar dig och egna riktlinjer för hur du vill arbeta med detta. En god ledare kan ha olika innebörd för olika människor och det är just det du som är ny som chef ska ta reda på i början så du kan bli den bästa ledaren du kan för dina anställda.

Ett coachande ledarskap ger utrymme för att ni tillsammans kommer fram till vad individen har för behov och arbetar utefter en öppen dialog sinsemellan där ett av nyckelorden är att inspirera.

Coachande ledarskap fördel för ny som chef

Genom coachande ledarskap kan du som ny chef ta reda på vad dina anställda behöver och vart deras gränser går vad gäller detta. Ett coachande ledarskap ger många fördelar om du som är ny som chef gör det på rätt sätt. Såsom en tränare coachar sitt lag och lägger upp olika strategier för att ta poäng eller göra mål fungerar ett liknande sätt i din verksamhet. En chefsutbildning i coachande ledarskap är därför värdefullt.

Alla dina anställda och du själv bildar ett team där er utmaning är att uppfylla era utsatta mål och helt enkelt bli bäst på marknaden inom ert område. Det är därför av största vikt att ni tillsammans gör upp delmål som när ni klarar kan fira och på så sätt få ny energi till att fortsätta strävan framåt.

Ny om chef räds inte konflikthantering

Ny som chef nuAtt vara ny som chef ställer höga krav på väldigt många olika delar vilka ingår dagligen i alla arbeten och en av dessa kommer man stöta på förr eller senare vare sig man vill eller inte.

Konflikthantering är ett ledarskapsverktyg som alla borde få möjlighet att lära sig använda men som chef är det särskilt viktigt att kunna handla när en situation kräver det. Därför är det av största vikt att man individuellt tar sig tiden att gå djupare in på området och hittar ett personligt intresse för ämnet då det garanterat kommer löna sig längre fram.

Konflikthantering verktyget för ny som chef

När man är ny som chef hamnar man automatiskt i en annan position som innebär helt andra och fler ansvarsområden än vad man hade innan. Det blir alltså garanterat mer arbete till en början men också ett annat ansvar för personal och dylikt.

Du som chef är ledare över er arbetsplats och måste på rätt sätt styra din personal mot rätt riktning. Att få acceptans från dina anställda är inte alltid så enkelt, speciellt inte som ny, då du måste skapa ett förtroende och en fungerande relation mellan dig och dina arbetskamrater. När du känner dig trygg med konflikthantering blir du också en tryggare ledare genom bättre ledarskapsförmåga. En bra chefsutbildning tar upp metoder för konflikthantering.

Att lyssna är verktyget för ny som chef

Alla kan vi ha olika uppfattningar om vad en god ledare innebär, därför krävs en lyhördhet från din sida och en ambition att vilja lyssna och kunna ta aktuell kritik angående vad som kan förbättras då du är ny som chef och antagligen inte har den erfarenheten sedan innan.

Med det sagt är förväntningen verkligen inte att du ska ha kontroll på allt till en början utan endast inställningen och målet att bli en riktigt bra chef. Konflikter kommer alltid under någon gång uppstå och då är det ditt jobb som chef att ha kunskapen och ödmjukheten att göra allt i din makt för att lösa problemet på ett smidigt och objektivt sätt genom konflikthantering.

Ny som chef utvecklar professionellt kundbemötande

Ny som chef nuNär du, ny som chef, ska ta över som ledare på en arbetsplats måste du förutom att skapa ett förtroende med dina anställda också kontrollera att det vardagliga arbetet håller måttet med företagets värderingar och policy. Det största kugghjulet i ett företag, vilket gör att allt går runt, är ett välsmort kundbemötande. Om detta slarvas med eller inte sköts på ett bra sätt kan man med säkerhet säga att verksamheten inte kommer att bli så långvarig. Detta ska alltså vårdas med största omsorg och med jämna mellanrum ses över på olika sätt så det håller en hög standard.

Kundbemötande för ny som chef

Kundbemötande är något som kan behöva tränas på, om inte annat underhållas, så det är ditt ansvar, speciellt du som är ny som chef, att inte vänta med detta utan reservera tid till chefsutbildning, kurs eller dylikt inom området.

Att låta de anställda fördjupa sina kunskaper visar inte bara att du investerar inför framtiden utan också att du vill hålla en hög standard och arbetsmoral samt siktar mot att ligga i topp för er verksamhets bransch. Detta gör även att dina arbetskamrater vill hålla ditt tempo och ni kommer tillsammans att driva på varandra till att prestera ert yttersta. All personal som är verksam inom företaget är med och skapar dess framtid och dess varumärke.

Kundservice ingår i chefsrollen för ny chef

Ny som chef nuEn professionell kundservice är inte något som faller sig naturligt för alla som är verksamma inom området utan kan behöva tränas på och i annat fall finslipas. Det kan ta år av branscherfarenhet med serviceträning för att få ett naturligt flyt i kontakten med kunder.

Du som är ny som chef måste verkligen ge anställda feedback på deras insatser. Det kan tyckas enkelt att som säljare ta kontakt med en konsument och en självklarhet att veta vad som ska sägas men att agera på ett professionellt sätt kräver en medvetenhet och kunskap av säljaren i ämnet.

Merförsäljning igår i chefsrollen

Det är många delar att hålla reda på i ett första möte mellan säljare och kund och hur man som säljare ska agera och det kan i början kännas övermäktigt. Med övning och erfarenhet inom kundservice kan du dock utveckla en riktigt vass merförsäljning och det kombinerat med personliga egenskaper kan föda en säljare i världsklass. För att lyckas med detta behövs en personlighet med driv och en ambition om att bli bäst på marknaden.

Ny som chef måste kunna retorik

Ny som chef nuAtt ta en retorikkurs när du är ny som chef är ingen dum idé då det kommer att vara din uppgift att kommunicera med många olika slags personer med blandade roller. Det kommer att vara till dig som dina anställda vänder sig till för att få svar eller uttrycka funderingar. Retorikavsnitt ingår i chefsutbildning.

I din position som ledare är det då extra viktigt för dig att kunna formulera det du säger korrekt så missförstånd och konflikter kan undvikas till största möjliga mån. Om du lär dig använda retorikens konst till din fördel kommer du inte bara vinna många av dina medmänniskors respekt utan också din egen.

Ny som chef växer med en retorikkurs

Bland det första du bör göra när du är ny som chef är att tillsammans med dina anställda gå på en retorikkurs. Där kommer ni att få träna på att tala inför grupp, formulera er på ett tydligt och koncist sätt samt lära er hur man kan uttrycka sig i vissa situationer bland annat. Förutom att ni kommer få värdefull kunskap för livet kommer ni även ha en rolig stund tillsammans där ni får upptäcka nya sidor hos varandra som gör er mer samspelta som grupp.

Ny som chef tar sig an framtidens ledarskap

Ny som chef nuDu som är ny som chef ligger i startgroparna för ett nytt och spännande kapitel i din karriär. Du lämnar nu specialistrollen och kliver in i en värld av ledarskap, personalansvar, ekonomiansvar och beslutanderätt, för att nämna några områden.

Du har nu möjlighet att göra din röst hörd på ledningsgruppsmötena och har chansen att påverka, föreslå och genomföra aktiviteter inom ramen för din verksamhet. Du kommer nu också att vara den person vilket din personal vänder sig till för att få guidning, uppmuntran och svar på allehanda frågor.

Du har fått större befogenheter, men också större ansvar. Du har egna förväntningar på arbetet, kollegorna och dina medarbetare och dessa har också förväntningar på dig. Du utvecklar ett gott ledarskap genom att gå en ledarskapskurs.

Ny som chef lär sig grunderna i ledarskap

För att du ska slippa drabbas av oväntade bakslag eller grusade förhoppningar gör du klokt i att anmäla dig till en ledarskapskurs – en specialinriktad på dig som är ny som chef. Du lär dig då grunderna i ledarskap och hur du ska arbeta för att din grupp av medarbetare ska samarbeta och samverka och få förtroende både för dig och för varandra.

Du lär dig skillnaden mellan att leda den nya generationen, 80-talisterna, och de äldre generationerna. Konflikthantering tas upp och du får insikt i vilken din roll som chef är i samband med bråk och oenighet på arbetsplatsen. När du är chef kommer du att hålla medarbetarsamtal med din anställda och ledarskapskursen tar även upp grunderna i hur du genomför strukturerade och genomtänkta samtal.

Ny som chef och medarbetarsamtalet

Ny som chef nuNär du är ny chef, vare sig du är på en gammal eller ny arbetsplats, intar din roll som ledare är det första du bör göra att planera medarbetarsamtal med var och en av dina anställda. För vissa kanske du är ett bekant ansikte men för andra är du en okänd individ som alla i verksamheten måste komma att känna ett förtroende för.

Under ett samtal på tu man hand med dina anställda kommer du snabbare skapa en relation vilket gör övergången smidigare och förhoppningsvis stimulerar arbetsplatsen på ett effektivt och positivt sätt.

Chefsutbildning i medarbetarsamtal

När du är ny som chef är det ditt ansvar att tydligt visa och ta ställning till hur ni som grupp kommer att arbeta tillsammans framöver. Under medarbetarsamtalen sätter ni tillsammans upp individuella delmål som känns utmanande men överkomliga och att du som ledare tydligt visar att dina anställda kan räkna med din hjälp. Gå gärna därför en chefsutbildning om medarbetarsamtal.

Ny som chef – kommunikation är grundläggande

Ny som chef nuNär du är ny som chef kommer du att märka att ett område har större betydelse än andra, nämligen kommunikationen. Kommunikation är grundläggande för oss människor och som chef kommer det du säger att värderas och analyseras extra noga.

Att gå en chefsutbildning i retorik eller presentationsteknik är mycket användbart och lär dig tekniker vilket du kommer att ha nytta av både under personalmöten, medarbetarsamtal, avtalsförhandlingar och i privatlivet. Glöm sedan inte bort det ej talade språket, kroppsspråket. Det står för en stor procentandel av det budskap du förmedlar och består av gester, miner, poser och blickar.

Ny som chef – grattis!

Det är ett roligt och stort steg i karriären att bli utnämnd till chef. Kanske går du från en specialistroll inom organisationen till att nu bli ny som chef över dina tidigare kollegor. Eller också har du blivit rekryterad utifrån och är helt ny inom företaget.

Oavsett vilket kommer din första tid som ny chef med största sannolikhet att ställa helt nya krav på dig och du kommer att bli tvungen att ta dig an utmaningar vilka är både väntade och oväntade. Så grattis till din nya tjänst – en spännande period tar nu sin början och chefsutbildningen Ny som chef kommer att hjälpa dig att staka ut den rakaste vägen och se till att du lägger fokus på rätt saker från början.

Ny som chef – förut en i gänget – nu chef!

Igår var du en i gruppen och du var väl förtrogen med din roll – idag är du ny som chef över dina kamrater och det är inte längre solklart hur du ska agera. Även om du tänker att du är ju samma person idag liksom du var igår, så stämmer det inte riktigt.

Med titeln ”chef” följer automatiskt en mängd möjligheter och ökat inflytande, men i dess kölvatten följer också krav, förväntningar och åsikter om både dig som person och det du gör. Plötsligt förväntas du har svar på komplicerade frågor, våga hantera olustiga och svåra situationer och lösa gamla konflikter. Ny i chefsrollen ingår i vår chefsutbildning.

Ny som chef – medfödd talang

Är det en medfödd talang att vara en bra chef? Nej, knappast. Självklart spelar läggning en roll, men handfasta kunskaper och fungerande metoder är vad liksom krävs för att nå framgång i längden.

Att vara chef är att ha en fordrande yrkesroll, att var ny som chef är dessutom att vara okänd i denna krävande roll. Genom att gå en chefsutbildning som vänder sig till dig som är ny som chef, ser du till att skaffa dig nödvändiga kunskaper om vad yrkesrollen egentligen innebär och handlar om. Insikter som du kommer att ha stor nytta av i din utveckling som chef och ledare. Du kommer att lära känna dig själv och få insikt om dina starka såväl som svaga egenskaper. Du får ta del av grundläggande ledarskapsmodeller och lär dig både att hantera konflikter och mothugg och att föra din enhet framåt genom coachning och teamutveckling.

Ny som chef – viktigt att kommunicera

Ny som chef nuKommunikation är ett område som du som ny chef måste ha god kännedom om. Det återkommer i nästan alla sammanhang och är mycket påtagligt vid medarbetarsamtal, presentationer av både positiva och negativa nyheter, konflikthantering, offentliga framträdanden och så vidare.

När du är ny som chef kan det vara lätt att glömma bort denna informella kommunikationskanal, helt enkelt för att du har så många andra kommunikationstillfällen att fokusera på. Du tjänar dock på att ta dig tid att gå runt bland dina medarbetare ibland. Prata och lyssna och var med på fikarasten med jämna mellanrum. Det är viktigt att du syns och inte stänger in dig på ditt kontor.

Ny som chef nu

Ny som chef